Arbetsblad

Här hittar du alla arbetsblad som hör till serien. Klicka på rubrikerna för att ladda ner alla arbetsblad i en delkurs.

I slutet av varje filnamn står det till exempel "v-1", vilket betyder "version 1". Om vi upptäcker något fel och lägger ut en ny fil får den ändelsen "v-2" osv.

Hör gärna av dig om du har frågor.


/Författarna

info@matematikxyz.com

Delkurs 1


GV1 AB 01 Skriv med siffror v-1.pdf

GV1 AB 02 Vilka tal pekar pilarna på v-1.pdf

GV1 AB 03 Träna addition v-1.pdf

GV1 AB 04 Träna subtraktion v-1.pdf

GV1 AB 05 Addition och subtraktion - huvudräkning v-1.pdf

GV1 AB 06 Multiplikationstabellerna 1-6 v-1.pdf

GV1 AB 07 Multiplikationstabellerna 7-12 v-1.pdf

GV1 AB 08 Träna multiplikation (I) v-1.pdf

GV1 AB 09 Träna multiplikation (II) v-1.pdf

GV1 AB 10 Tabelldiagnos v-1.pdf

GV1 AB 11 Träna division (I) v-1.pdf

GV1 AB 12 Träna division (II) v-1.pdf

GV1 AB 13 Multiplikation med tal som slutar på noll (I) v-1.pdf

GV1 AB 14 Avrundning v-1.pdf

GV1 AB 15 Överslagsräkning, addition och subtraktion v-1.pdf

GV1 AB 16 Överslagsräkning, multplikation och division v-1.pdf

GV1 AB 17 Andel v-1.pdf

GV1 AB 18 Addition med uppställning v-1.pdf

GV1 AB 19 Subtraktion med uppställning v-1.pdf

GV1 AB 20 Addition och subtraktion med uppställning v-1.pdf

GV1 AB 21 Multiplikation med uppställning v-1.pdf

GV1 AB 22 Kort division (I) v-1.pdf

GV1 AB 23 Division med rest v-1.pdf

GV1 AB 24 Kort division (II) v-1.pdf

GV1 AB 25 De fyra räknesätten v-1.pdf

GV1 AB 26 Multiplikation med tal som slutar på noll v-1.pdf

GV1 AB 27 Division med tal som slutar på noll v-1.pdf

GV1 AB 28 Hur långa är sträckorna v-1.pdf

GV1 AB 29 Meter, decimeter och centimeter v-1.pdf

GV1 AB 30 Centimeter och millimeter v-1.pdf

GV1 AB 31 Blandade längdenheter v-1.pdf

GV1 AB 32 Hur mycket är klockan (I) v-1.pdf

GV1 AB 33 Hur mycket är klockan (II) v-1.pdf

GV1 AB 34 Räkna med tid v-1.pdf

GV1 AB 35 Diagram v-1.pdfDelkurs 2


GV2 AB 36 Bråkform och decimalform (I) v-1.pdf

GV2 AB 37 Bråkform och decimalform (II) v-1.pdf

GV2 AB 38 Bråk och decimaltal v-1.pdf

GV2 AB 39 Decimaltal v-1.pdf

GV2 AB 40 Träna addition och subtraktion med decimaltal v-1.pdf

GV2 AB 41 Räkna med decimaltal v-1.pdf

GV2 AB 42 Störst och minst v-1.pdf

GV2 AB 43 Träna multiplikation med decimaltal v-1.pdf

GV2 AB 44 Träna division med decimaltal v-1.pdf

GV2 AB 45 Avrundning v-1.pdf

GV2 AB 46 Överslagsräkning, addition och subtraktion v-1.pdf

GV2 AB 47 Överslagsräkning, multiplikation och division v-1.pdf

GV2 AB 48 Omkrets v-1.pdf

GV2 AB 49 Längd i decimalform (I) v-1.pdf

GV2 AB 50 Längd i decimalform (II) v-1.pdf

GV2 AB 51 Skala v-1.pdf

GV2 AB 52 Volym - enhetsväxlingar (I) v-1.pdf

GV2 AB 53 Volym - enhetsväxlingar (II) v-1.pdf

GV2 AB 54 Vikt - enhetsväxlingar (I) v-1.pdf

GV2 AB 55 Vikt - enhetsväxlingar (II) v-1.pdf

GV2 AB 56 Förkortning v-1.pdf

GV2 AB 57 Procent v-1.pdf

GV2 AB 58 Bråkform och procentform v-1.pdf

GV2 AB 59 Del av antal v-1.pdf

GV2 AB 60 Hur stor är delen v-1.pdf

GV2 AB 61 Olika slags diagram v-1.pdf