Arbetsblad

Taluppfattning och tals användning


X AB 001 Skriv med siffror 1.pdf

X AB 002 Multiplikationstabellen 1.pdf

X AB 003 Multiplikationstabellen 2.pdf

X AB 004 Divisionstabellen 1.pdf

X AB 005 Multiplikationstabellen 3.pdf

X AB 006 Multiplikationstabellen 4.pdf

X AB 007 Divisionstabellen 2.pdf


X AB 008 Addition med uppställning 1.pdf

X AB 009 Subtraktion med uppställning.pdf

X AB 010 Multiplikation med uppställning 1.pdf

X AB 011 Kort division 1.pdf

X AB 012 Kort division 2.pdf

X AB 013 De fyra räknesätten 1.pdf

X AB 014 Begrepp – de 4 räknesätten.pdf

X AB 015 Numeriska uttryck.pdf

X AB 016 Träna huvudräkning.pdf


X AB 017 Negativa tal.pdf


X AB 018 Skriv med siffror 2.pdf

X AB 019 Tal i bråkform.pdf

X AB 020 Tal i decimalform.pdf

X AB 021 Bråkform och decimalform 1.pdf

X AB 022 Bråkform och decimalform 2.pdf

X AB 023 Bråkform och decimalform 3.pdf

X AB 024 Störst och minst.pdf

X AB 025 Addition och subtraktion.pdf

X AB 026 Addition med uppställning 2.pdf

X AB 027 Subtraktion med uppställning 2.pdf

X AB 028 Subtraktion med uppställning 3.pdf

X AB 029 Multiplikation med uppställning 2.pdf

X AB 030 Kort division 3.pdf

X AB 031 De fyra räknesätten 2.pdf


X AB 032 Blandad form och bråkform.pdf


X AB 033 Multiplikation med 10, 100 och 1000.pdf

X AB 034 Division med 10, 100 och 1000.pdf

X AB 035 Multiplikation med tal i decimalform.pdf


X AB 036 Räkna med tal i decimalform.pdf

X AB 037 Division av tal i decimalform.pdf

X AB 038 Division med stora och små tal.pdf

X AB 039 Multiplikation och division.pdf

X AB 040 Hur räknar du 1.pdf

X AB 041 Hur räknar du 2.pdf


X AB 042 Avrundning.pdf

X AB 043 Overslagsrakning addition och subtraktion.pdf

X AB 044 Overslagsrakning multiplikation och division.pdf

X AB 045 Avrundning och överslagsräkning.pdf


X AB 046 Vi repeterar 1.pdf

X AB 047 Vi repeterar 2.pdfAlgebra


X AB 048 Algebraiska uttryck 1.pdf

X AB 049 Värdet av uttryck.pdf


X AB 050 Mönster 1.pdf

X AB 051 Mönster 2.pdf


X AB 052 Algebraiska uttryck 2.pdf


X AB 053 Ekvationer - balansmetoden.pdf


X AB 054 Teckna ekvationer 1.pdf

X AB 055 Teckna ekvationer 2.pdf


X AB 056 Ekvationer med obekanta i båda leden.pdf

X AB 057 Teckna ekvationer 3.pdf


X AB 058 Vi repeterar 3.pdf

X AB 059 Vi repeterar 4.pdfGeometri


X AB 060 Enheter för vikt 1.pdf

X AB 061 Enheter för vikt 2.pdf

X AB 062 Enheter för volym 1.pdf

X AB 063 Enheter för volym 2.pdf

X AB 064 Vikt och volym.pdf


X AB 065 Längdenheter 1.pdf

X AB 066 Längdenheter 2.pdf

X AB 067 Längdenheter 3.pdf

X AB 068 Längd, vikt och volym.pdf

X AB 069 Skala.pdf


X AB 070 Vinklar 1.pdf

X AB 071 Vinklar 2.pdf


X AB 072 Vinkelsumman i en triangel.pdf


X AB 073 Omkrets.pdf


X AB 074 Omkrets och area.pdf

X AB 075 Höjder i trianglar 1.pdf

X AB 076 Höjder i trianglar 2.pdf

X AB 077 Arean av trianglar 1.pdf

X AB 078 Arean av trianglar 2.pdf

X AB 079 Mer om omkrets och area.pdf

X AB 080 Area.pdf


X AB 081 Vi repeterar 5.pdf

X AB 082 Vi repeterar 6.pdfSamband och förändring


X AB 083 Koordinatsystemet.pdf

X AB 084 Proportionalitet.pdf


X AB 085 Räkna med tid 1.pdf

X AB 086 Räkna med tid 2.pdf


X AB 087 Räkna med hastighet.pdf


X AB 088 Andel och förkortning.pdf


X AB 089 Hur stor andel 1.pdf

X AB 090 Hur stor andel 2.pdf

X AB 091 Hur stor andel 3.pdf

X AB 092 Hur många procent.pdf

X AB 093 Procent.pdf


X AB 094 Decimalform–procentform.pdf


X AB 095 Del av antal 1.pdf

X AB 096 Del av antal 2.pdf

X AB 097 Del av antal 3.pdf

X AB 098 Mera om bråk och procent.pdf


X AB 099 Vi repeterar 7.pdf

X AB 100 Vi repeterar 8.pdfSannolikhet och statistik


X AB 101 Förkortning och sannolikhet.pdf


X AB 102 Diagram.pdf


X AB 103 Relativ frekvens.pdf


X AB 104 Medelvärde, typvärde och median.pdf


X AB 105 Lägesmått.pdf


X AB 106 Cirkeldiagram.pdf


X AB 107 Vi repeterar 9.pdf

X AB 108 Vi repeterar 10.pdfÖvrigt


X AB Facit 001-108.pdf

X AB 001-108 med facit i slutet.pdf

Kommer sommaren 2019

Här hittar du alla arbetsblad som hör till serien. Klicka på bokomslaget om du vill ladda ner alla arbetsblad till boken. Klicka på kapitelrubriken för att ladda ner alla arbetsblad i ett kapitel. Om du vill ha alla arbestblad i en och samma fil klickar du på filen under "Övrigt" längst ned.

Hör gärna av dig om du har frågor.


/Författarna

info@matematikxyz.com

1


1.1
1.2


1.3


1.41.5


1.6
1.71.8

Bl. uppg.

2


2.12.22.3


2.4


2.52.6Bl. uppg.

3


3.1


3.2


3.33.4


3.5


3.6
Bl. uppg.

4


4.14.24.3


4.4


4.5


4.6


4.7

Bl. uppg.

5


5.1


5.2


5.3


5.4


5.5


5.6


Bl. uppg.

1


1.1
1.2

1.31.4
1.51.6Bl.uppg.

2


2.1

2.22.32.42.5Bl. uppg.

3


3.1
3.23.33.4


3.5


3.6


Bl. uppg.

4


4.14.2
4.3
4.4


4.5
4.6

4.7


4.8Bl. uppg.

5


5.15.25.3


5.4

Bl. uppg.

Taluppfattning och tals användning


Y AB 01 Taluppfattning och huvudräkning.pdf

Y AB 02 Räkna med tal i decimalform.pdf

Y AB 03 Träna huvudräkning.pdf

Y AB 04 Bråkform och decimalform (I).pdf

Y AB 05 Bråkform och blandad form.pdf

Y AB 06 Förlängning och förkortning.pdf

Y AB 07 Hur stor andel (I).pdf


Y AB 08 Bråkform, blandad form och decimalform.pdf

Y AB 09 Addition och subtraktion av bråk.pdf

Y AB 10 Bråkform och decimalform (II).pdf

Y AB 11 Bråkform och decimalform (III).pdf


Y AB 12 Multiplikation av tal i bråkform (I).pdf

Y AB 13 Multiplikation av tal i bråkform (II).pdf


Y AB 14 Division med bråk (I).pdf

Y AB 15 Division med bråk (II).pdf

Y AB 16 Division med bråk (III).pdf


Y AB 17 Potenser.pdf

Y AB 18 Potenser och prioriteringsregler.pdf


Y AB 19 Grundpotensform.pdf

Y AB 20 Potenser och grundpotensform.pdf


Y AB 21 Vi repeterar 01.pdf

Y AB 22 Vi repeterar 02.pdfSamband och förändring


Y AB 23 Bråkform, decimalform och procentform (I).pdf

Y AB 24 Bråkform, decimalform och procentform (II).pdf

Y AB 25 Hur stor andel (II).pdf

Y AB 26 Andelen i procent med förlängning och förkortning.pdf


Y AB 27 Beräkna andelen.pdf

Y AB 28 Beräkna förändringen.pdf


Y AB 29 Beräkna det hela (I).pdf

Y AB 30 Beräkna det hela (II).pdf


Y AB 31 Huvudräkning med procent.pdf

Y AB 32 Procenträkning.pdf


Y AB 33 Ränta.pdf

Y AB 34 Procent och procentenheter.pdf


Y AB 35 Överslagsräkning procent.pdf

Y AB 36 Andelen, det hela och delen.pdf

Y AB 37 Vi repeterar 03.pdf

Y AB 38 Vi repeterar 04.pdfGeometri


Y AB 39 Geometriska figurer.pdf

Y AB 40 Höjder i trianglar.pdf

Y AB 41 Omkrets och area.pdf


Y AB 42 Cirkelns omkrets och area (I).pdf

Y AB 43 Cirkelns omkrets och area (II).pdf


Y AB 44 Volymen av ett rätblock.pdf

Y AB 45 Beräkna begränsningsarean.pdf


Y AB 46 Volymenheter.pdf


Y AB 47 Hur stor är volymen (I).pdf


Y AB 48 Hur stor är volymen (II).pdf


Y AB 49 Välj lämplig beräkning.pdf

Y AB 50 Vi repeterar 05.pdf

Y AB 51 Vi repeterar 06.pdf
Algebra


Y AB 52 Uttryck med variabler.pdf

Y AB 53 Förenkling av uttryck.pdf


Y AB 54 Mönster (I).pdf

Y AB 55 Mönster (II).pdf

Y AB 56 Mönster (III).pdf


Y AB 57 Förenkla uttryck (I).pdf

Y AB 58 Förenkla uttryck (II).pdf

Y AB 59 Vilket svar är rätt (I).pdf


Y AB 60 Multiplikation av parentes.pdf


Y AB 61 Vilket svar är rätt (II).pdf

Y AB 62 Uttryck med potenser (I).pdf

Y AB 63 Uttryck med potenser (II).pdf


Y AB 64 Ekvationer - Huvudräkning.pdf

Y AB 65 Ekvationer - Balansmetoden.pdf

Y AB 66 Ekvationer - Askar och stickor.pdf

Y AB 67 Obekanta i båda leden.pdf


Y AB 68 Ekvationer med parenteser.pdf


Y AB 69 Teckna ekvationer (I).pdf

Y AB 70 Teckna ekvationer (II).pdf


Y AB 71 Vi repeterar 07.pdf

Y AB 72 Vi repeterar 08.pdf
Sannolikhet och statistik


Y AB 73 Hur stor är sannolikheten.pdf

Y AB 74 Hur många får du.pdf


Y AB 75 Träddiagram.pdf

Y AB 76 Beroende och oberoende händelser.pdf


Y AB 77 Antal kombinationer.pdf


Y AB 78 Lägesmått ur ett diagram.pdf

Y AB 79 Lägesmått ur en tabell.pdf

Y AB 80 Förändring med tiden.pdf

Y AB 81 Rita händelser i diagram.pdf


Y AB 82 Vi repeterar 09.pdf

Y AB 83 Vi repeterar 10.pdfÖvrigt


Y AB Facit 01-83.pdf

Y AB 01-83 med facit i slutet.pdf