Arbetsblad

Taluppfattning och tals användning


X AB 001 Skriv med siffror 1.pdf

X AB 002 Multiplikationstabellen 1.pdf

X AB 003 Multiplikationstabellen 2.pdf

X AB 004 Divisionstabellen 1.pdf

X AB 005 Multiplikationstabellen 3.pdf

X AB 006 Multiplikationstabellen 4.pdf

X AB 007 Divisionstabellen 2.pdf


X AB 008 Addition med uppställning 1.pdf

X AB 009 Subtraktion med uppställning.pdf

X AB 010 Multiplikation med uppställning 1.pdf

X AB 011 Kort division 1.pdf

X AB 012 Kort division 2.pdf

X AB 013 De fyra räknesätten 1.pdf

X AB 014 Begrepp – de 4 räknesätten.pdf

X AB 015 Numeriska uttryck.pdf

X AB 016 Träna huvudräkning.pdf


X AB 017 Negativa tal.pdf


X AB 018 Skriv med siffror 2.pdf

X AB 019 Tal i bråkform.pdf

X AB 020 Tal i decimalform.pdf

X AB 021 Bråkform och decimalform 1.pdf

X AB 022 Bråkform och decimalform 2.pdf

X AB 023 Bråkform och decimalform 3.pdf

X AB 024 Störst och minst.pdf

X AB 025 Addition och subtraktion.pdf

X AB 026 Addition med uppställning 2.pdf

X AB 027 Subtraktion med uppställning 2.pdf

X AB 028 Subtraktion med uppställning 3.pdf

X AB 029 Multiplikation med uppställning 2.pdf

X AB 030 Kort division 3.pdf

X AB 031 De fyra räknesätten 2.pdf


X AB 032 Blandad form och bråkform.pdf


X AB 033 Multiplikation med 10, 100 och 1000.pdf

X AB 034 Division med 10, 100 och 1000.pdf

X AB 035 Multiplikation med tal i decimalform.pdf


X AB 036 Räkna med tal i decimalform.pdf

X AB 037 Division av tal i decimalform.pdf

X AB 038 Division med stora och små tal.pdf

X AB 039 Multiplikation och division.pdf

X AB 040 Hur räknar du 1.pdf

X AB 041 Hur räknar du 2.pdf


X AB 042 Avrundning.pdf

X AB 043 Overslagsrakning addition och subtraktion.pdf

X AB 044 Overslagsrakning multiplikation och division.pdf

X AB 045 Avrundning och överslagsräkning.pdf


X AB 046 Vi repeterar 1.pdf

X AB 047 Vi repeterar 2.pdfAlgebra


X AB 048 Algebraiska uttryck 1.pdf

X AB 049 Värdet av uttryck.pdf


X AB 050 Mönster 1.pdf

X AB 051 Mönster 2.pdf


X AB 052 Algebraiska uttryck 2.pdf


X AB 053 Ekvationer - balansmetoden.pdf


X AB 054 Teckna ekvationer 1.pdf

X AB 055 Teckna ekvationer 2.pdf


X AB 056 Ekvationer med obekanta i båda leden.pdf

X AB 057 Teckna ekvationer 3.pdf


X AB 058 Vi repeterar 3.pdf

X AB 059 Vi repeterar 4.pdfGeometri


X AB 060 Enheter för vikt 1.pdf

X AB 061 Enheter för vikt 2.pdf

X AB 062 Enheter för volym 1.pdf

X AB 063 Enheter för volym 2.pdf

X AB 064 Vikt och volym.pdf


X AB 065 Längdenheter 1.pdf

X AB 066 Längdenheter 2.pdf

X AB 067 Längdenheter 3.pdf

X AB 068 Längd, vikt och volym.pdf

X AB 069 Skala.pdf


X AB 070 Vinklar 1.pdf

X AB 071 Vinklar 2.pdf


X AB 072 Vinkelsumman i en triangel.pdf


X AB 073 Omkrets.pdf


X AB 074 Omkrets och area.pdf

X AB 075 Höjder i trianglar 1.pdf

X AB 076 Höjder i trianglar 2.pdf

X AB 077 Arean av trianglar 1.pdf

X AB 078 Arean av trianglar 2.pdf

X AB 079 Mer om omkrets och area.pdf

X AB 080 Area.pdf


X AB 081 Vi repeterar 5.pdf

X AB 082 Vi repeterar 6.pdfSamband och förändring


X AB 083 Koordinatsystemet.pdf

X AB 084 Proportionalitet.pdf


X AB 085 Räkna med tid 1.pdf

X AB 086 Räkna med tid 2.pdf


X AB 087 Räkna med hastighet.pdf


X AB 088 Andel och förkortning.pdf


X AB 089 Hur stor andel 1.pdf

X AB 090 Hur stor andel 2.pdf

X AB 091 Hur stor andel 3.pdf

X AB 092 Hur många procent.pdf

X AB 093 Procent.pdf


X AB 094 Decimalform–procentform.pdf


X AB 095 Del av antal 1.pdf

X AB 096 Del av antal 2.pdf

X AB 097 Del av antal 3.pdf

X AB 098 Mera om bråk och procent.pdf


X AB 099 Vi repeterar 7.pdf

X AB 100 Vi repeterar 8.pdfSannolikhet och statistik


X AB 101 Förkortning och sannolikhet.pdf


X AB 102 Diagram.pdf


X AB 103 Relativ frekvens.pdf


X AB 104 Medelvärde, typvärde och median.pdf


X AB 105 Lägesmått.pdf


X AB 106 Cirkeldiagram.pdf


X AB 107 Vi repeterar 9.pdf

X AB 108 Vi repeterar 10.pdfÖvrigt


X AB Facit 001-108.pdf

X AB 001-108 med facit i slutet.pdf

Kommer sommaren 2019

Här hittar du alla arbetsblad som hör till serien. Klicka på bokomslaget om du vill ladda ner alla arbetsblad till X-boken. Klicka på kapitelrubriken för att ladda ner alla arbetsblad i ett kapitel. Om du vill ha alla arbestblad i en och samma fil klickar du på filen under "Övrigt" längst ned.

Hör gärna av dig om du har frågor.


/Författarna

info@matematikxyz.com

1


1.1
1.2


1.3


1.41.5


1.6
1.71.8

Bl. uppg.

2


2.12.22.3


2.4


2.52.6Bl. uppg.

3


3.1


3.2


3.33.4


3.5


3.6
Bl. uppg.

4


4.14.24.3


4.4


4.5


4.6


4.7

Bl. uppg.

5


5.1


5.2


5.3


5.4


5.5


5.6


Bl. uppg.

1


1.1
1.2

1.31.4
1.51.6Bl.uppg.

2


2.1

2.22.32.42.5Bl. uppg.

3


3.1
3.23.33.4


3.5


3.6


Bl. uppg.

4


4.14.2
4.3
4.4


4.5
4.6

4.7


4.8Bl. uppg.

5


5.15.25.3


5.4

Bl. uppg.

Taluppfattning och tals användning


Y AB 01 Taluppfattning och huvudräkning.pdf

Y AB 02 Räkna med tal i decimalform.pdf

Y AB 03 Träna huvudräkning.pdf

Y AB 04 Bråkform och decimalform (I).pdf

Y AB 05 Bråkform och blandad form.pdf

Y AB 06 Förlängning och förkortning.pdf

Y AB 07 Hur stor andel (I).pdf


Y AB 08 Bråkform, blandad form och decimalform.pdf

Y AB 09 Addition och subtraktion av bråk.pdf

Y AB 10 Bråkform och decimalform (II).pdf

Y AB 11 Bråkform och decimalform (III).pdf


Y AB 12 Multiplikation av tal i bråkform (I).pdf

Y AB 13 Multiplikation av tal i bråkform (II).pdf


Y AB 14 Division med bråk (I).pdf

Y AB 15 Division med bråk (II).pdf

Y AB 16 Division med bråk (III).pdf


Y AB 17 Potenser.pdf

Y AB 18 Potenser och prioriteringsregler.pdf


Y AB 19 Grundpotensform.pdf

Y AB 20 Potenser och grundpotensform.pdf


Y AB 21 Vi repeterar 01.pdf

Y AB 22 Vi repeterar 02.pdfSamband och förändring


Y AB 23 Bråkform, decimalform och procentform (I).pdf

Y AB 24 Bråkform, decimalform och procentform (II).pdf

Y AB 25 Hur stor andel (II).pdf

Y AB 26 Andelen i procent med förlängning och förkortning.pdf


Y AB 27 Beräkna andelen.pdf

Y AB 28 Beräkna förändringen.pdf


Y AB 29 Beräkna det hela (I).pdf

Y AB 30 Beräkna det hela (II).pdf


Y AB 31 Huvudräkning med procent.pdf

Y AB 32 Procenträkning.pdf


Y AB 33 Ränta.pdf

Y AB 34 Procent och procentenheter.pdf


Y AB 35 Överslagsräkning procent.pdf

Y AB 36 Andelen, det hela och delen.pdf

Y AB 37 Vi repeterar 03.pdf

Y AB 38 Vi repeterar 04.pdfGeometri


Y AB 39 Geometriska figurer.pdf

Y AB 40 Höjder i trianglar.pdf

Y AB 41 Omkrets och area.pdf


Y AB 42 Cirkelns omkrets och area (I).pdf

Y AB 43 Cirkelns omkrets och area (II).pdf


Y AB 44 Volymen av ett rätblock.pdf

Y AB 45 Beräkna begränsningsarean.pdf


Y AB 46 Volymenheter.pdf


Y AB 47 Hur stor är volymen (I).pdf


Y AB 48 Hur stor är volymen (II).pdf


Y AB 49 Välj lämplig beräkning.pdf

Y AB 50 Vi repeterar 05.pdf

Y AB 51 Vi repeterar 06.pdf
Algebra


Y AB 52 Uttryck med variabler.pdf

Y AB 53 Förenkling av uttryck.pdf


Y AB 54 Mönster (I).pdf

Y AB 55 Mönster (II).pdf

Y AB 56 Mönster (III).pdf


Y AB 57 Förenkla uttryck (I).pdf

Y AB 58 Förenkla uttryck (II).pdf

Y AB 59 Vilket svar är rätt (I).pdf


Y AB 60 Multiplikation av parentes.pdf


Y AB 61 Vilket svar är rätt (II).pdf

Y AB 62 Uttryck med potenser (I).pdf

Y AB 63 Uttryck med potenser (II).pdf


Y AB 64 Ekvationer - Huvudräkning.pdf

Y AB 65 Ekvationer - Balansmetoden.pdf

Y AB 66 Ekvationer - Askar och stickor.pdf

Y AB 67 Obekanta i båda leden.pdf


Y AB 68 Ekvationer med parenteser.pdf


Y AB 69 Teckna ekvationer (I).pdf

Y AB 70 Teckna ekvationer (II).pdf


Y AB 71 Vi repeterar 07.pdf

Y AB 72 Vi repeterar 08.pdf
Sannolikhet och statistik


Y AB 73 Hur stor är sannolikheten.pdf

Y AB 74 Hur många får du.pdf


Y AB 75 Träddiagram.pdf

Y AB 76 Beroende och oberoende händelser.pdf


Y AB 77 Antal kombinationer.pdf


Y AB 78 Lägesmått ur ett diagram.pdf

Y AB 79 Lägesmått ur en tabell.pdf

Y AB 80 Förändring med tiden.pdf

Y AB 81 Rita händelser i diagram.pdf


Y AB 82 Vi repeterar 09.pdf

Y AB 83 Vi repeterar 10.pdfÖvrigt


Y AB Facit 01-83.pdf

Y AB 01-83 med facit i slutet.pdf