YouTube

Bedömningsstöd

YouTube

Gratis filmer på Youtube till alla avsnitt i XYZ-serien.

Facebook

Webbappar

Träna begrepp, lyssna på texten och titta på filmgenomgångar i våra webbappar.

Här hittar du det bedömningsstöd som hör till serien. Flera filer  är i Word-format (.docx) så att du själv kan ändra i dem om du vill.

Hör gärna av dig om du har frågor hur du ska använda filerna.


/Författarna

info@matematikxyz.com

Y Självskattning Kap 1.pdf

Y Självskattning Kap 2.pdf

Y Självskattning Kap 3.pdf

Y Självskattning Kap 4.pdf

Y Självskattning Kap 5.pdf


Y Förmågorna.pdf


Y RoH Matris.pdf


Y RoU Kap 1 Matris - Klippa gräs.pdf

Y RoU Kap 2 Matris - Möbelrea.pdf

Y RoU Kap 3 Matris - En lådas volym.pdf

Y RoU Kap 4 Matris - Rektangeltal och triangeltal.pdf

Y RoU Kap 5 Matris - Tolka diagram.pdf


Y Kan du det här Kap 1.pdf

Y Kan du det här Kap 2.pdf

Y Kan du det här Kap 3.pdf

Y Kan du det här Kap 4.pdf

Y Kan du det här Kap 5.pdf


Y Vad minns du Kap 1.pdf

Y Vad minns du Kap 2.pdf

Y Vad minns du Kap 3.pdf

Y Vad minns du Kap 4.pdf

Y Vad minns du Kap 5.pdf


Y Svarsmatriser.pdf

Kommer våren och sommaren 2019

Ange text

Fel i facit ?

YouTube

YouTube

Gratis filmer på Youtube till alla avsnitt i XYZ-serien.

Läxor

Nu slipper eleverna ta med sig boken hem när de har läxa.