Y Kap 1 Tal och tals användning

Y PP 1.1  Räkna med bråk.pptx

Y PP 1.2  Addition och subtraktion av bråk.pptx

Y PP 1.3  Multiplikation av bråk.pptx

Y PP 1.4  Division av bråk.pptx

Y PP 1.5  Potenser.pptx

Y PP 1.6  Tiopotenser.pptx

Y PP 1 Förmågorna i fokus.pptx


Y Kap 2 Samband och förändring

Y PP 2.1  Andelen.pptx

Y PP 2.2  Jämförelser och förändringar.pptx

Y PP 2.3  Det hela.pptx

Y PP 2.4  Delen.pptx

Y PP 2.5  Ränta.pptx

Y PP 2 Förmågorna i fokus.pptx


Y Kap 3 Geometri

Y PP 3.1  Omkrets och area.pptx

Y PP 3.2  Cirkelns area.pptx

Y PP 3.3  Geometri i tre dimensioner.pptx

Y PP 3.4  Enheter för volym.pptx

Y PP 3.5  Prisma och pyramid.pptx

Y PP 3.6  Cylinder, kon och klot.pptx

Y PP 3 Förmågorna i fokus.pptx


Y Kap 4 Algebra

Y PP 4.1 Algebraiska uttryck.pptx

Y PP 4.2 Mönster.pptx

Y PP 4.3 Uttryck med parenteser.pptx

Y PP 4.4 Multiplikation av parenteser.pptx

Y PP 4.5 Uttryck med potenser.pptx

Y PP 4.6 Ekvationer.pptx

Y PP 4.7 Ekvationer med parenteser.pptx

Y PP 4.8 Problemlösning med ekvationer.pptx

Y PP 4 Förmågorna i fokus.pptx


Y Kap 5 Samband och förändring

Y PP 5.1 Hur stor är sannolikheten.pptx

Y PP 5.2 Träddiagram.pptx

Y PP 5.3 Kombinatorik.pptx

Y PP 5.4 Tabeller och diagram.pptx

Y PP 5 Förmågorna i fokus.pptx

Kommer våren och sommaren 2019

Här hittar du Powerpointfiler du kan använda vid genomgång av avsnitten. Om du klickar på kapitelrubriken kan du ladda ner alla filer från ett kapitel på en gång.

Hör gärna av dig om du har några frågor.


/Författarna


info@matematikxyz.com

Powerpoint