YouTube

Programmering

På den här sidan kommer vi att lägga in lärarhandledningar till våra uppgifter i programmering.


I kursplanen i matematik finns programmering omnämnt redan ämnets i syfte:


Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.


Ur det centrala innehållet:


1-3

– Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.


4-6

– Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.


7-9

– Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

– Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

– Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

YouTube

Gratis filmer på Youtube till alla avsnitt i XYZ-serien.

Läxor

Nu slipper du ta med dig boken hem när du har läxa.

Webbappar

Träna begrepp, lyssna på texten och titta på filmgenomgångar i våra webbappar.