Arbetsblad

Här hittar du alla arbetsblad som hör till serien. Klicka på rubrikerna för att ladda ner alla arbetsblad i en delkurs.

I slutet av varje filnamn står det till exempel "v-1", vilket betyder "version 1". Om vi upptäcker något fel och lägger ut en ny fil får den ändelsen "v-2" osv.

Hör gärna av dig om du har frågor.


/Författarna

info@matematikxyz.com

Delkurs 1


GV1 AB 01 Skriv med siffror v-2.pdf

GV1 AB 02 Vilka tal pekar pilarna på v-2.pdf

GV1 AB 03 Träna addition v-2.pdf

GV1 AB 04 Träna subtraktion v-2.pdf

GV1 AB 05 Addition och subtraktion - huvudräkning v-2.pdf

GV1 AB 06 Multiplikationstabellerna 1-6 v-2.pdf

GV1 AB 07 Multiplikationstabellerna 7-12 v-2.pdf

GV1 AB 08 Träna multiplikation (I) v-2.pdf

GV1 AB 09 Träna multiplikation (II) v-2.pdf

GV1 AB 10 Tabelldiagnos v-2.pdf

GV1 AB 11 Träna division (I) v-2.pdf

GV1 AB 12 Träna division (II) v-2.pdf

GV1 AB 13 Multiplikation med tal som slutar på noll (I) v-2.pdf

GV1 AB 14 Avrundning v-2.pdf

GV1 AB 15 Överslagsräkning, addition och subtraktion v-2.pdf

GV1 AB 16 Överslagsräkning, multplikation och division v-2.pdf

GV1 AB 17 Andel v-2.pdf

GV1 AB 18 Addition med uppställning v-2.pdf

GV1 AB 19 Subtraktion med uppställning v-3.pdf

GV1 AB 20 Addition och subtraktion med uppställning v-2.pdf

GV1 AB 21 Multiplikation med uppställning v-2.pdf

GV1 AB 22 Kort division (I) v-2.pdf

GV1 AB 23 Division med rest v-2.pdf

GV1 AB 24 Kort division (II) v-2.pdf

GV1 AB 25 De fyra räknesätten v-2.pdf

GV1 AB 26 Multiplikation med tal som slutar på noll v-2.pdf

GV1 AB 27 Division med tal som slutar på noll v-2.pdf

GV1 AB 28 Hur långa är sträckorna v-2.pdf

GV1 AB 29 Meter, decimeter och centimeter v-2.pdf

GV1 AB 30 Centimeter och millimeter v-2.pdf

GV1 AB 31 Blandade längdenheter v-2.pdf

GV1 AB 32 Hur mycket är klockan (I) v-2.pdf

GV1 AB 33 Hur mycket är klockan (II) v-2.pdf

GV1 AB 34 Räkna med tid v-2.pdf

GV1 AB 35 Diagram v-2.pdf


GV1 AB 01-35 med facit i slutet v-1.pdf

GV1 AB 01-35 Facit v-1.pdf


Delkurs 2


GV2 AB 01 Bråkform och decimalform (I) v-4.pdf

GV2 AB 02 Bråkform och decimalform (II) v-3.pdf

GV2 AB 03 Bråk och decimaltal v-2.pdf

GV2 AB 04 Decimaltal v-3.pdf

GV2 AB 05 Träna addition och subtraktion med decimaltal v-2.pdf

GV2 AB 06 Räkna med decimaltal v-2.pdf

GV2 AB 07 Störst och minst v-2.pdf

GV2 AB 08 Träna multiplikation med decimaltal v-3.pdf

GV2 AB 09 Träna division med decimaltal v-4.pdf

GV2 AB 10 Avrundning v-2.pdf

GV2 AB 11 Överslagsräkning, addition och subtraktion v-2.pdf

GV2 AB 12 Överslagsräkning, multiplikation och division v-3.pdf

GV2 AB 13 Omkrets v-3.pdf

GV2 AB 14 Längd i decimalform (I) v-2.pdf

GV2 AB 15 Längd i decimalform (II) v-3.pdf

GV2 AB 16 Skala v-2.pdf

GV2 AB 17 Volym - enhetsväxlingar (I) v-2.pdf

GV2 AB 18 Volym - enhetsväxlingar (II) v-2.pdf

GV2 AB 19 Vikt - enhetsväxlingar (I) v-3.pdf

GV2 AB 20 Vikt - enhetsväxlingar (II) v-3.pdf

GV2 AB 21 Förkortning v-2.pdf

GV2 AB 22 Procent v-2.pdf

GV2 AB 23 Bråkform och procentform v-3.pdf

GV2 AB 24 Del av antal v-3.pdf

GV2 AB 25 Hur stor är delen v-3.pdf

GV2 AB 26 Olika slags diagram v-2.pdf


GV2 AB 01-26 med facit i slutet v-3.pdf

GV2 AB 01-26 Facit v-3.pdf


Delkurs 3


GV3 AB 01 Skriv med siffror (I) v-2.pdf

GV3 AB 02 Skriv med siffror (II) v-2.pdf

GV3 AB 03 Störst och minst v-2.pdf

GV3 AB 04 Tal i decimalform v-2.pdf

GV3 AB 05 Negativa tal v-2.pdf

GV3 AB 06 Tal i bråkform v-3.pdf

GV3 AB 07 Hur många delar v-2.pdf

GV3 AB 08 Bråkform och blandad form v-2.pdf

GV3 AB 09 Bråkform och decimalform (I) v-2.pdf

GV3 AB 10 Bråkform och decimalform (II) v-2.pdf

GV3 AB 11 Del av antal (I) v-2.pdf

GV3 AB 12 Addition och subtraktion v-2.pdf

GV3 AB 13 Addition med uppställning v-2.pdf

GV3 AB 14 Subtraktion med uppställning v-2.pdf

GV3 AB 15 Multiplikation med uppställning v-2.pdf

GV3 AB 16 Kort division v-2.pdf

GV3 AB 17 De fyra räknesätten v-2.pdf

GV3 AB 18 Avrundning v-2.pdf

GV3 AB 19 Avrundning av tal med många decimaler v-2.pdf

GV3 AB 20 Numeriska uttryck v-2.pdf

GV3 AB 21 Algebraiska uttryck v-2.pdf

GV3 AB 22 Värdet av ett uttryck v-2.pdf

GV3 AB 23 Mönster (I) v-2.pdf

GV3 AB 24 Mönster (II) v-2.pdf

GV3 AB 25 Ekvationer - balansmetoden v-2.pdf

GV3 AB 26 Teckna ekvationer (I) v-2.pdf

GV3 AB 27 Teckna ekvationer (II) v-2.pdf

GV3 AB 28 Ekvationer med obekanta i båda leden v-2.pdf

GV3 AB 29 Längdenheter (I) v-2.pdf

GV3 AB 30 Längdenheter (II) v-2.pdf

GV3 AB 31 Skala v-2.pdf

GV3 AB 32 Vinklar (I) v-2.pdf

GV3 AB 33 Vinklar (II) v-2.pdf

GV3 AB 34 Vinklar (III) v-2.pdf

GV3 AB 35 Spegling och symmetri v-2.pdf

GV3 AB 36 Omkrets och area (I) v-2.pdf

GV3 AB 37 Omkrets och area (II) v-2.pdf

GV3 AB 38 Cirkelns omkrets och area (I) v-2.pdf

GV3 AB 39 Cirkelns omkrets och area (II) v-2.pdf

GV3 AB 40 Volymen av ett rätblock v-2.pdf

GV3 AB 41 Koordinatsystemet v-3.pdf

GV3 AB 42 Proportionalitet v-2.pdf

GV3 AB 43 Räkna med hastighet v-2.pdf

GV3 AB 44 Hur stor andel (I) v-2.pdf

GV3 AB 45 Hur stor andel (II) v-2.pdf

GV3 AB 46 Decimalform - procentform v-2.pdf

GV3 AB 47 Del av antal (II) v-2.pdf

GV3 AB 48 Ränta v-2.pdf

GV3 AB 49 Procent och procentenheter v-2.pdf

GV3 AB 50 Förkortning och sannolikhet v-2.pdf

GV3 AB 51 Diagram v-2.pdf

GV3 AB 52 Relativ frekvens v-2.pdf

GV3 AB 53 Medelvärde, typvärde och median v-2.pdf

GV3 AB 54 Lägesmått v-2.pdf


GV3 AB 01-54 med facit i slutet v-2.pdf

GV3 AB 01-54 Facit v-2.pdf


Delkurs 4


GV4 AB 01 Multiplikation med 10, 100 och 1 000 v-1.pdf

GV4 AB 02 Division med 10, 100 och 1 000 v-1.pdf

GV4 AB 03 Multiplikation med tal i decimalform v-1.pdf

GV4 AB 04 Räkna med tal i decimalform v-1.pdf

GV4 AB 05 Division med tal i decimalform v-1.pdf

GV4 AB 06 Division med stora och små tal v-1.pdf

GV4 AB 07 Multiplikation och division v-1.pdf

GV4 AB 08 Bråkform och blandad form v-1.pdf

GV4 AB 09 Förlängning och förkortning v-1.pdf

GV4 AB 10 Hur stor andel (I) v-1.pdf

GV4 AB 11 Bråkform, blandad form och decimalform v-1.pdf

GV4 AB 12 Addition och subtraktion av bråk (I) v-1.pdf

GV4 AB 13 Addition och subtraktion av bråk (II) v-1.pdf

GV4 AB 14 Multiplikation av tal i bråkform (I) v-1.pdf

GV4 AB 15 Multiplikation av tal i bråkform (II) v-1.pdf

GV4 AB 16 Division med bråk (I) v-1.pdf

GV4 AB 17 Division med bråk (II) v-1.pdf

GV4 AB 18 Division med bråk (III) v-1.pdf

GV4 AB 19 Multiplikation och division av bråk v-1.pdf

GV4 AB 20 Negativa tal v-1.pdf

GV4 AB 21 Räkna med negativa tal v-1.pdf

GV4 AB 22 Potenser (I) v-1.pdf

GV4 AB 23 Potenser och prioriteringsregler v-1.pdf

GV4 AB 24 Grundpotensform v-1.pdf

GV4 AB 25 Potenser och grundpotensform v-1.pdf

GV4 AB 26 Räkna med potenser v-1.pdf

GV4 AB 27 Potenser med negativ exponent v-1.pdf

GV4 AB 28 Räkna med grundpotensform (I) v-1.pdf

GV4 AB 29 Räkna med grundpotensform (II) v-1.pdf

GV4 AB 30 Kvadrat och kvadratrot v-1.pdf

GV4 AB 31 Kvadrarötter och miniräknare v-1.pdf

GV4 AB 32 Uttryck med variabler v-1.pdf

GV4 AB 33 Mönster (I) v-1.pdf

GV4 AB 34 Mönster (II) v-1.pdf

GV4 AB 35 Mönster (III) v-1.pdf

GV4 AB 36 Förenkling av uttryck (I) v-1.pdf

GV4 AB 37 Förenkling av uttryck (II) v-1.pdf

GV4 AB 38 Förenkling av uttryck (III) v-1.pdf

GV4 AB 39 Vilket svar ar rätt (I) v-1.pdf

GV4 AB 40 Multiplikation av parenteser v-1.pdf

GV4 AB 41 Uttryck med potenser (I) v-1.pdf

GV4 AB 42 Uttryck med potenser (II) v-1.pdf

GV4 AB 43 Vilket svar är rätt (II) v-1.pdf

GV4 AB 44 Vilket svar är rätt (III) v-1.pdf

GV4 AB 45 Förenkling av uttryck (IV) v-1.pdf

GV4 AB 46 Ekvationer - Huvudräkning v-1.pdf

GV4 AB 47 Ekvationer - Balansmetoden v-1.pdf

GV4 AB 48 Ekvationer - Askar och stickor v-1.pdf

GV4 AB 49 Ekvationer med obekanta i båda leden v-1.pdf

GV4 AB 50 Ekvationer med flera termer och parenteser v-1.pdf

GV4 AB 51 Teckna ekvationer (I) v-1.pdf

GV4 AB 52 Teckna ekvationer (II) v-1.pdf

GV4 AB 53 Bråk, decimal- och procentform v-1.pdf

GV4 AB 54 Andelen - Delen - Det hela v-1.pdf

GV4 AB 55 Procent och procentenheter v-1.pdf

GV4 AB 56 Mer om procent v-1.pdf

GV4 AB 57 Räkna med procent v-1.pdf

GV4 AB 58 Förandringsfaktor v-1.pdf

GV4 AB 59 Upprepade förändringar v-1.pdf

GV4 AB 60 Koordinatsystemet v-1.pdf

GV4 AB 61 Vad är en funktion v-1.pdf

GV4 AB 62 Rita en graf v-1.pdf

GV4 AB 63 Vilken är funktionen (I) v-1.pdf

GV4 AB 64 Vilken är funktionen (II) v-1.pdf

GV4 AB 65 Mer om funktioner (I) v-1.pdf

GV4 AB 66 Mer om funktioner (II) v-1.pdf

GV4 AB 67 Voymen av ett rätblock v-1.pdf

GV4 AB 68 Volymenheter v-1.pdf

GV4 AB 69 Hur stor är volymen (I) v-1.pdf

GV4 AB 70 Hur stor är volymen (II) v-1.pdf

GV4 AB 71 Beräkna skalan v-1.pdf

GV4 AB 72 Skala v-1.pdf

GV4 AB 73 Beräkna längden v-1.pdf

GV4 AB 74 Är figurerna likformiga v-1.pdf

GV4 AB 75 Likformighet v-1.pdf

GV4 AB 76 Pythagoras sats v-1.pdf

GV4 AB 77 Hur stor är sannolikheten v-1.pdf

GV4 AB 78 Hur många får du v-1.pdf

GV4 AB 79 Träddiagram v-1.pdf

GV4 AB 80 Beroende och oberoende händelser v-1.pdf

GV4 AB 81 Antal kombinationer v-1.pdf

GV4 AB 82 Lägesmått ur diagram v-1.pdf

GV4 AB 83 Lägesmått ur tabell v-1.pdf

GV4 AB 84 Förändring med tiden v-1.pdf

GV4 AB 85 Rita händelser i diagram v-1.pdf

GV4 AB 86 Cirkeldiagram v-1.pdf


GV4 AB 01-86 Facit v-1.pdf

GV4 AB 01-86 med facit i slutet v-1.pdf