SMART Board

Här under hittar du Notebook-filer som du kan använda om du har en SMART Board, SMART Projektor eller SMART TV i klassrummet. Filerna innehåller alla genomgångar inklusive bilder från varje avsnitt i böckerna. Alla filer är gjorda i formatet Notebook 15. Om du klickar på rubriken för ett kapitel tankar du ner alla filer för hela kapitlet i en zip-fil.


Hör gärna av dig om du har några frågor.


/Författarna

info@matematikxyz.com

Kommer våren och sommaren 2018

Kommer våren och sommaren 2019

X Kap 1 Tal och tals användning

X SB 1 Aktivitet - Räknar miniräknaren alltid rätt.notebook

X SB 1 Förmågorna i fokus.notebook

X SB 1 Ingress - Tal och tals användning.notebook


X SB 1.1 Naturliga tal.notebook

X SB 1.2 Numeriska uttryck.notebook

X SB 1.3 Hela tal.notebook

X SB 1.4 Rationella tal.notebook

X SB 1.5 Räkna med bråk.notebook

X SB 1.6 Multiplikation och division.notebook

X SB 1.7 Division med stora och små tal.notebook

X SB 1.8 Avrundning och överslagsräkning.notebookX Kap 2 Algebra


X SB 2 Aktivitet - Bygga ekvationer.notebook

X SB 2 Aktivitet - Uttryck med tärningar.notebook

X SB 2 Förmågorna i fokus.notebook

X SB 2 Ingress - Algebra.notebook


X SB 2.1 Algebraiska uttryck.notebook

X SB 2.2 Mönster.notebook

X SB 2.3 Förenkling av uttryck.notebook

X SB 2.4 Ekvationer.notebook

X SB 2.5 Problemlösning med ekvationer.notebook

X SB 2.6 Ekvationer med obekanta i båda leden.notebookX Kap 3 Geometri


X SB 3 Aktivitet - Omkrets och area.notebook

X SB 3 Aktivitet - Sambandet mellan diameter och omkrets.notebook

X SB 3 Förmågorna i fokus.notebook

X SB 3 Ingress - Geometri.notebook


X SB 3.1 Prefix och enheter.notebook

X SB 3.2 Längd och skala.notebook

X SB 3.3 Vinklar.notebook

X SB 3.4 Vinkelsumma.notebook

X SB 3.5 Omkrets.notebook

X SB 3.6 Area.notebookX Kap 4 Samband och förändring


X SB 4 Aktivitet - Procentracet.notebook

X SB 4 Aktivitet - Vilken är hastigheten.notebook

X SB 4 Förmågorna i fokus.notebook

X SB 4 Ingress - Samband och förändring.notebook


X SB 4.1 Proportionalitet.notebook

X SB 4.2 Tid och rörelse.notebook

X SB 4.3 Sträcka tid och hastighet.notebook

X SB 4.4 Andel i bråkform.notebook

X SB 4.5 Andel i procentform 1.notebook

X SB 4.6 Andel i procentform 2.notebook

X SB 4.7 Hur stor är delen.notebookX Kap 5 Sannolikhet och statistik


X SB 5 Aktivitet - Kast med tärning.notebook

X SB 5 Aktivitet - Udda eller jämnt.notebook

X SB 5 Förmågorna i fokus

X SB 5 Ingress - Sannolikhet och statistik.notebook


X SB 5.1 Sannolikhet.notebook

X SB 5.2 Tabeller och diagram.notebook

X SB 5.3 Relativ frekvens.notebook

X SB 5.4 Lägesmått.notebook

X SB 5.5 Lägesmått från tabeller och diagram.notebook

X SB 5.6 Cirkeldiagram.notebookX Övrigt


X Problemlösningsstrategier.notebook