Nationella proven

På den här sidan hittar du lite information om de nationella proven i matematik som genomförs på vårterminen i åk 9 samt två filmer om betygssättning.

PRIM-Gruppens sida hittar du exempel på gamla Nationella Prov i matematik som inte längre omfattas av sekretess.