Matematik Z - Kap 1 Taluppfattning och tals användning

Nedan kan du träna på begreppen i respektive kapitel i Matematik Z, per kapitel eller för hela årskursen. Träningen görs med så kallade "Flashcards", men de går även att ändra till övningstyperna "Match", "Learn", "Test" eller "Spell" (se pilen i nedre högra hörnet).
/Författarna

Webbappar Z

Matematik Z - Kap 1 Taluppfattning och tals användning

Matematik Z - Kap 2 Samband och förändring

Matematik Z - Kap 3 Algebra

Matematik Z - Kap 4 Geometri

Matematik Z - Hela åk 9