YouTube

Programmering & digital kompetens

Läsåret 2018-2019 införs programmering i grundskolan, bland annat som en del av kursplanen i matematik.

 

Eftersom programmeringen i skolan kommer att utvecklas mycket de kommande åren har vi, i den nya upplagan av Matematik XYZ, valt att inte lägga in avsnitt om programmering i våra tryckta böcker. Vi har istället valt att här på vår hemsida lägga ut ett antal övningar i digital kompetens och programmering till varje kapitel.


I kursplanen i matematik finns digitala verktyg och programmering omnämnt redan ämnets i syfte:


Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.


Ur det centrala innehållet:


1-3

– Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.


4-6

– Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.


7-9

– Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

– Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

– Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

YouTube

Gratis filmer på Youtube till alla avsnitt i XYZ-serien.

Läxor

Nu slipper du ta med dig boken hem när du har läxa.

Webbappar

Träna begrepp, lyssna på texten och titta på filmgenomgångar i våra webbappar.

Programmering & digital kompetens

Här hittar du alla blad med uppgifter i olika digitala verktyg och i programmering.

Hör gärna av dig om du har några frågor.


/Författarna

info@matematikxyz.com

Kommer snart...