Här kan du träna på begreppen i respektive kapitel i Matematik Y eller för hela årskursen.


Det finns 5 olika typer av övningar:

- Flashcards - kort som har begreppet på ena sidan och förklaringen på andra sidan.

- Match - para ihop förklaringen med rätt begrepp på tid.

- Learn - Svara på frågor med 4 olika svarsalternativ

- Test - olika typer av frågor tex flerval, sant/falskt, para ihop osv.

- Spell - stava till det begrepp som läses upp.

Webbappar Y

Matematik Y - Kap 1 Taluppfattning och tals användning

Matematik Y - Kap 2 Samband och förändring

Matematik Y - Kap 3 Geometri

Matematik Y - Kap 4 Algebra

Matematik Y - Kap 5 Sannolikhet och statistik

Matematik Y - Hela åk 8