SMART Board

Här under hittar du Notebook-filer som du kan använda om du har en SMART Board, SMART Projektor eller SMART TV i klassrummet. Filerna innehåller alla genomgångar inklusive bilder från varje avsnitt i böckerna. Alla filer är gjorda i programmet SMART Notebook. Om du klickar på rubriken för ett kapitel tankar du ner alla filer för hela kapitlet i en zip-fil.


Hör gärna av dig om du har några frågor.


/Författarna

info@matematikxyz.com

Y Kap 1 Tal och tals användning

Y SB 1 Aktivitet - Bråktavlan.notebook

Y SB 1 Aktivitet - Kvadrat i bitar.notebook

Y SB 1 Förmågorna i fokus.notebook

Y SB 1 Ingress - Taluppfattning och tals användning.notebook


Y SB 1.1  Räkna med bråk.notebook

Y SB 1.2  Addition och subtraktion av bråk.notebook

Y SB 1.3  Multiplikation av bråk.notebook

Y SB 1.4  Division av bråk.notebook

Y SB 1.5  Potenser.notebook

Y SB 1.6  Tiopotenser.notebookY Kap 2 Samband och förändring

Y SB 2 Aktivitet - Andel pärlor.notebook

Y SB 2 Aktivitet - Procentmemory.notebook

Y SB 2 Förmågorna i fokus.notebook

Y SB 2 Ingress - Samband och förändring.notebook


Y SB 2.1  Andelen.notebook

Y SB 2.2  Jämförelser och förändringar.notebook

Y SB 2.3  Det hela.notebook

Y SB 2.4  Delen.notebook

Y SB 2.5  Ränta.notebookY Kap 3 Geometri

Y SB 3 Aktivitet - Arean av en cirkel.notebook

Y SB 3 Aktivitet - Volymen av två cylindrar.notebook

Y SB 3 Förmågorna i fokus.notebook

Y SB 3 Ingress - Geometri.notebook


Y SB 3.1  Omkrets och area.notebook

Y SB 3.2  Cirkelns area.notebook

Y SB 3.3  Geometri i tre dimensioner.notebook

Y SB 3.4  Enheter för volym.notebook

Y SB 3.5  Prisma och pyramid.notebook

Y SB 3.6  Cylinder, kon och klot.notebookY Kap 4 Algebra

Y SB 4 Aktivitet - Lägga knappar i mönster.notebook

Y SB 4 Förmågorna i fokus.notebook

Y SB 4 Ingress - Algebra.notebook


Y SB 4.1 Algebraiska uttryck.notebook

Y SB 4.2 Mönster.notebook

Y SB 4.3 Uttryck med parenteser.notebook

Y SB 4.4 Multiplikation av parenteser.notebook

Y SB 4.5 Uttryck med potenser.notebook

Y SB 4.6 Ekvationer.notebook

Y SB 4.7 Ekvationer med parenteser.notebook

Y SB 4.8 Problemlösning med ekvationer.notebookY Kap 5 Sannolikhet och statistik

Y SB 5 Aktivitet - Hur skulle du göra.notebook

Y SB 5 Aktivitet - Krona eller klave.notebook

Y SB 5 Förmågorna i fokus.notebook

Y SB 5 Ingress - Samband och förändring.notebook


Y SB 5.1 Hur stor är sannolikheten.notebook

Y SB 5.2 Träddiagram.notebook

Y SB 5.3 Kombinatorik.notebook

Y SB 5.4 Tabeller och diagram.notebookY Övrigt

Problemlösningsstrategier.notebook

Z Kap 1 Taluppfattning och tals användning

Z SB Kap 1 Aktivitet - Potensracet v-1.notebook

Z SB Kap 1 Aktivitet - Spel med negativa tal v-1.notebook

Z SB Kap 1 Förmågorna i fokus v-1.notebook

Z SB Kap 1 Ingress - Taluppfattning och tals användning v-1.notebook


Z SB Kap 1.1 Tal och beräkningar v-1.notebook

Z SB Kap 1.2 Räkna med bråk v-1.notebook

Z SB Kap 1.3 Räkna med negativa tal v-1.notebook

Z SB Kap 1.4 Räkna med potenser v-1.notebook

Z SB Kap 1.5 Små tal och tiopotenser v-1.notebook

Z SB Kap 1.6 Räkna med tal i grundpotensform v-1.notebook

Z SB Kap 1.7 Kvadrater och kvadratrötter v-1.notebookZ Kap 2 Samband och förändring

Z SB 2 Aktivitet - Funktion med centikuber v-1.notebook

Z SB 2 Förmågorna i fokus v-1.notebook

Z SB 2 Ingress - Samband och förändring v-1.notebook


Z SB 2.1 Procent v-1.notebook

Z SB 2.2 Förändringsfaktor v-1.notebook

Z SB 2.3 Funktioner v-1.notebook

Z SB 2.4 Linjära funktioner v-1.notebook

Z SB 2.5 Tillämpning av linjära funktioner v-1.notebook


Z Kap 3 Algebra

Z SB 3 Aktivitet - Memory Z v-1.notebook

Z SB 3 Förmågorna i fokus v-1.notebook

Z SB 3 Ingress - Algebra v-1.notebook


Z SB 3.1 Uttryck och mönster v-1.notebook

Z SB 3.2 Förenkling av uttryck v-1.notebook

Z SB 3.3 Ekvationer v-1.notebook

Z SB 3.4 Procent och ekvationer v-1.notebook

Z SB 3.5 Proportion v-1.notebook

Z SB 3.6 Ekvationssystem v-1.notebook


Z Kap 4 Geometri

Z SB 4 Aktivitet - Pussel med trianglar v-1.notebook

Z SB 4 Förmågorna i fokus v-1.notebook

Z SB 4 Ingress - Geometri v-1.notebook


Z SB 4.1 Spegling och symmetri v-1.notebook

Z SB 4.2 Algebra v-1.notebook

Z SB 4.3 Ekvationer med flera nämnare v-1.notebook

Z SB 4.4 Likformighet v-1.notebook

Z SB 4.5 Pythagoras sats v-1.notebook


Z Kap 5 XYZ - Med sikte på framtiden

-


Övrigt

-

X Kap 1 Tal och tals användning

X SB 1 Aktivitet - Räknar miniräknaren alltid rätt.notebook

X SB 1 Förmågorna i fokus.notebook

X SB 1 Ingress - Taluppfattning och tals användning.notebook


X SB 1.1 Naturliga tal.notebook

X SB 1.2 Numeriska uttryck.notebook

X SB 1.3 Hela tal.notebook

X SB 1.4 Rationella tal.notebook

X SB 1.5 Räkna med bråk.notebook

X SB 1.6 Multiplikation och division.notebook

X SB 1.7 Division med stora och små tal.notebook

X SB 1.8 Avrundning och överslagsräkning.notebookX Kap 2 Algebra

X SB 2 Aktivitet - Bygga ekvationer.notebook

X SB 2 Aktivitet - Uttryck med tärningar.notebook

X SB 2 Förmågorna i fokus.notebook

X SB 2 Ingress - Algebra.notebook


X SB 2.1 Algebraiska uttryck.notebook

X SB 2.2 Mönster.notebook

X SB 2.3 Förenkling av uttryck.notebook

X SB 2.4 Ekvationer.notebook

X SB 2.5 Problemlösning med ekvationer.notebook

X SB 2.6 Ekvationer med obekanta i båda leden.notebookX Kap 3 Geometri

X SB 3 Aktivitet - Omkrets och area.notebook

X SB 3 Aktivitet - Sambandet mellan diameter och omkrets.notebook

X SB 3 Förmågorna i fokus.notebook

X SB 3 Ingress - Geometri.notebook


X SB 3.1 Prefix och enheter.notebook

X SB 3.2 Längd och skala.notebook

X SB 3.3 Vinklar.notebook

X SB 3.4 Vinkelsumma.notebook

X SB 3.5 Omkrets.notebook

X SB 3.6 Area.notebookX Kap 4 Samband och förändring

X SB 4 Aktivitet - Procentracet.notebook

X SB 4 Aktivitet - Vilken är hastigheten.notebook

X SB 4 Förmågorna i fokus.notebook

X SB 4 Ingress - Samband och förändring.notebook


X SB 4.1 Proportionalitet.notebook

X SB 4.2 Tid och rörelse.notebook

X SB 4.3 Sträcka tid och hastighet.notebook

X SB 4.4 Andel i bråkform.notebook

X SB 4.5 Andel i procentform 1.notebook

X SB 4.6 Andel i procentform 2.notebook

X SB 4.7 Hur stor är delen.notebookX Kap 5 Sannolikhet och statistik

X SB 5 Aktivitet - Kast med tärning.notebook

X SB 5 Aktivitet - Udda eller jämnt.notebook

X SB 5 Förmågorna i fokus

X SB 5 Ingress - Sannolikhet och statistik.notebook


X SB 5.1 Sannolikhet.notebook

X SB 5.2 Tabeller och diagram.notebook

X SB 5.3 Relativ frekvens.notebook

X SB 5.4 Lägesmått.notebook

X SB 5.5 Lägesmått från tabeller och diagram.notebook

X SB 5.6 Cirkeldiagram.notebookX Övrigt

X SB Funktionsmaskinen - Tom.notebook

X SB Funktionsmaskinen - Lösningar.notebook

Problemlösningsstrategier.notebook