Arbetsblad

Taluppfattning och tals användning


X AB 001 Skriv med siffror 1 v-1.pdf

X AB 002 Multiplikationstabellen 1 v-1.pdf

X AB 003 Multiplikationstabellen 2 v-1.pdf

X AB 004 Divisionstabellen 1 v-1.pdf

X AB 005 Multiplikationstabellen 3 v-1.pdf

X AB 006 Multiplikationstabellen 4 v-1.pdf

X AB 007 Divisionstabellen 2 v-1.pdf


X AB 008 Addition med uppställning 1 v-2.pdf

X AB 009 Subtraktion med uppställning v-2.pdf

X AB 010 Multiplikation med uppställning 1 v-3.pdf

X AB 011 Kort division 1 v-1.pdf

X AB 012 Kort division 2 v-1.pdf

X AB 013 De fyra räknesätten 1 v-1.pdf

X AB 014 Begrepp – de 4 räknesätten v-1.pdf

X AB 015 Numeriska uttryck v-1.pdf

X AB 016 Träna huvudräkning v-1.pdf


X AB 017 Negativa tal v-1.pdf


X AB 018 Skriv med siffror 2 v-1.pdf

X AB 019 Tal i bråkform v-1.pdf

X AB 020 Tal i decimalform v-1.pdf

X AB 021 Bråkform och decimalform 1 v-1.pdf

X AB 022 Bråkform och decimalform 2 v-2.pdf

X AB 023 Bråkform och decimalform 3 v-1.pdf

X AB 024 Störst och minst v-1.pdf

X AB 025 Addition och subtraktion v-1.pdf

X AB 026 Addition med uppställning 2 v-2.pdf

X AB 027 Subtraktion med uppställning 2 v-2.pdf

X AB 028 Subtraktion med uppställning 3 v-2.pdf

X AB 029 Multiplikation med uppställning 2 v-2.pdf

X AB 030 Kort division 3 v-1.pdf

X AB 031 De fyra räknesätten 2 v-1.pdf


X AB 032 Blandad form och bråkform v-1.pdf


X AB 033 Multiplikation med 10, 100 och 1000 v-2.pdf

X AB 034 Division med 10, 100 och 1000 v-1.pdf

X AB 035 Multiplikation med tal i decimalform v-1.pdf


X AB 036 Räkna med tal i decimalform v-3.pdf

X AB 037 Division med tal i decimalform v-3.pdf

X AB 038 Division med stora och små tal v-3.pdf

X AB 039 Multiplikation och division v-3.pdf

X AB 040 Hur räknar du 1 v-3.pdf

X AB 041 Hur räknar du 2 v-3.pdf


X AB 042 Avrundning v-1.pdf

X AB 043 Överslagsräkning addition och subtraktion v-1.pdf

X AB 044 Överslagsräkning multiplikation och division v-1.pdf

X AB 045 Avrundning och överslagsräkning v-1.pdf


X AB 046 Vi repeterar 1 v-2.pdf

X AB 047 Vi repeterar 2 v-2.pdfAlgebra


X AB 048 Algebraiska uttryck 1 v-1.pdf

X AB 049 Värdet av uttryck v-1.pdf


X AB 050 Mönster 1 v-1.pdf

X AB 051 Mönster 2 v-1.pdf


X AB 052 Algebraiska uttryck 2 v-1.pdf


X AB 053 Ekvationer - balansmetoden v-1.pdf


X AB 054 Teckna ekvationer 1 v-1.pdf

X AB 055 Teckna ekvationer 2 v-3.pdf


X AB 056 Ekvationer med obekanta i båda leden v-1.pdf

X AB 057 Teckna ekvationer 3 v-1.pdf


X AB 058 Vi repeterar 3 v-3.pdf

X AB 059 Vi repeterar 4 v-2.pdfGeometri


X AB 060 Enheter för vikt 1 v-1.pdf

X AB 061 Enheter för vikt 2 v-1.pdf

X AB 062 Enheter för volym 1 v-1.pdf

X AB 063 Enheter för volym 2 v-1.pdf

X AB 064 Vikt och volym v-2.pdf


X AB 065 Längdenheter 1 v-1.pdf

X AB 066 Längdenheter 2 v-1.pdf

X AB 067 Längdenheter 3 v-1.pdf

X AB 068 Längd, vikt och volym v-1.pdf

X AB 069 Skala v-1.pdf


X AB 070 Vinklar 1 v-1.pdf

X AB 071 Vinklar 2 v-1.pdf


X AB 072 Vinkelsumman i en triangel v-1.pdf


X AB 073 Omkrets v-1.pdf


X AB 074 Omkrets och area v-1.pdf

X AB 075 Höjder i trianglar 1 v-1.pdf

X AB 076 Höjder i trianglar 2 v-1.pdf

X AB 077 Arean av trianglar 1 v-1.pdf

X AB 078 Arean av trianglar 2 v-1.pdf

X AB 079 Mer om omkrets och area v-1.pdf

X AB 080 Area v-1.pdf


X AB 081 Vi repeterar 5 v-2.pdf

X AB 082 Vi repeterar 6 v-2.pdfSamband och förändring


X AB 083 Koordinatsystemet v-1.pdf

X AB 084 Proportionalitet v-1.pdf


X AB 085 Räkna med tid 1 v-1.pdf

X AB 086 Räkna med tid 2 v-1.pdf


X AB 087 Räkna med hastighet v-2.pdf


X AB 088 Andel och förkortning v-1.pdf


X AB 089 Hur stor andel 1 v-1.pdf

X AB 090 Hur stor andel 2 v-1.pdf

X AB 091 Hur stor andel 3 v-1.pdf

X AB 092 Hur många procent v-1.pdf

X AB 093 Procent v-2.pdf


X AB 094 Decimalform–procentform v-1.pdf


X AB 095 Del av antal 1 v-1.pdf

X AB 096 Del av antal 2 v-1.pdf

X AB 097 Del av antal 3 v-1.pdf

X AB 098 Mera om bråk och procent v-1.pdf


X AB 099 Vi repeterar 7 v-2.pdf

X AB 100 Vi repeterar 8 v-3.pdfSannolikhet och statistik


X AB 101 Förkortning och sannolikhet v-1.pdf


X AB 102 Diagram v-2.pdf


X AB 103 Relativ frekvens v-1.pdf


X AB 104 Medelvärde, typvärde och median v-1.pdf


X AB 105 Lägesmått v-1.pdf


X AB 106 Cirkeldiagram v-1.pdf


X AB 107 Vi repeterar 9 v-2.pdf

X AB 108 Vi repeterar 10 v-2.pdfÖvrigt


X AB 001-108 utan facit v-5.pdf

X AB Facit 001-108 v-3.pdf


Här hittar du alla arbetsblad som hör till serien och motsvarande uppgifter i Socrative. Klicka på kapitelrubriken för att ladda ner alla arbetsblad i ett kapitel. Om du vill ha alla arbestblad i en och samma PDF-fil klickar du på filen under "Övrigt" längst ned.

Längst till höger hittar du länkar till alla arbetsblad som Socrativetest, med självrättning.

Hör gärna av dig om du har frågor.


/Författarna

info@matematikxyz.com

1


1.1
1.2


1.3


1.41.5


1.6
1.71.8

Bl. uppg.

2


2.12.22.3


2.4


2.52.6Bl. uppg.

3


3.1


3.2


3.33.4


3.5


3.6
Bl. uppg.

4


4.14.24.3


4.4


4.5


4.6


4.7

Bl. uppg.

5


5.1


5.2


5.3


5.4


5.5


5.6


Bl. uppg.

1


1.1
1.2

1.31.4
1.51.6Bl.uppg.

2


2.1

2.22.32.42.5Bl. uppg.

3


3.1
3.23.33.4


3.5


3.6


Bl. uppg.

4


4.14.2
4.3
4.4


4.5
4.6

4.7


4.8Bl. uppg.

5


5.15.25.3


5.4

Bl. uppg.

Taluppfattning och tals användning


Y AB 01 Taluppfattning och huvudräkning v-1.pdf

Y AB 02 Räkna med tal i decimalform v-1.pdf

Y AB 03 Träna huvudräkning v-1.pdf

Y AB 04 Bråkform och decimalform (I) v-2.pdf

Y AB 05 Bråkform och blandad form v-2.pdf

Y AB 06 Förlängning och förkortning v-1.pdf

Y AB 07 Hur stor andel (I) v-1.pdf


Y AB 08 Bråkform, blandad form och decimalform v-2.pdf

Y AB 09 Addition och subtraktion av bråk v-1.pdf

Y AB 10 Bråkform och decimalform (II) v-1.pdf

Y AB 11 Bråkform och decimalform (III) v-1.pdf


Y AB 12 Multiplikation av tal i bråkform (I) v-2.pdf

Y AB 13 Multiplikation av tal i bråkform (II) v-1.pdf


Y AB 14 Division med bråk (I) v-1.pdf

Y AB 15 Division med bråk (II) v-1.pdf

Y AB 16 Division med bråk (III) v-1.pdf


Y AB 17 Potenser v-1.pdf

Y AB 18 Potenser och prioriteringsregler v-3.pdf


Y AB 19 Grundpotensform v-1.pdf

Y AB 20 Potenser och grundpotensform v-1.pdf


Y AB 21 Vi repeterar 01 v-2.pdf

Y AB 22 Vi repeterar 02 v-2.pdfSamband och förändring


Y AB 23 Bråkform, decimalform och procentform (I) v-1.pdf

Y AB 24 Bråkform, decimalform och procentform (II) v-1.pdf

Y AB 25 Hur stor andel (II) v-1.pdf

Y AB 26 Andelen i procent med förlängning och förkortning v-1.pdf


Y AB 27 Beräkna andelen v-1.pdf

Y AB 28 Beräkna förändringen v-1.pdf


Y AB 29 Beräkna det hela (I) v-1.pdf

Y AB 30 Beräkna det hela (II) v-1.pdf


Y AB 31 Huvudräkning med procent v-1.pdf

Y AB 32 Procenträkning v-1.pdf


Y AB 33 Ränta v-1.pdf

Y AB 34 Procent och procentenheter v-1.pdf


Y AB 35 Överslagsräkning procent v-1.pdf

Y AB 36 Andelen, det hela och delen v-1.pdf

Y AB 37 Vi repeterar 03 v-1.pdf

Y AB 38 Vi repeterar 04 v-1.pdfGeometri


Y AB 39 Geometriska figurer v-1.pdf

Y AB 40 Höjder i trianglar v-1.pdf

Y AB 41 Omkrets och area v-1.pdf


Y AB 42 Cirkelns omkrets och area (I) v-1.pdf

Y AB 43 Cirkelns omkrets och area (II) v-1.pdf


Y AB 44 Volymen av ett rätblock v-1.pdf

Y AB 45 Beräkna begränsningsarean v-2.pdf


Y AB 46 Volymenheter v-1.pdf


Y AB 47 Hur stor är volymen (I) v-1.pdf


Y AB 48 Hur stor är volymen (II) v-1.pdf


Y AB 49 Välj lämplig beräkning v-1.pdf

Y AB 50 Vi repeterar 05 v-1.pdf

Y AB 51 Vi repeterar 06 v-1.pdf
Algebra


Y AB 52 Uttryck med variabler v-1.pdf

Y AB 53 Förenkling av uttryck v-1.pdf


Y AB 54 Mönster (I) v-1.pdf

Y AB 55 Mönster (II) v-1.pdf

Y AB 56 Mönster (III) v-2.pdf


Y AB 57 Förenkla uttryck (I) v-1.pdf

Y AB 58 Förenkla uttryck (II) v-1.pdf

Y AB 59 Vilket svar är rätt (I) v-1.pdf


Y AB 60 Multiplikation av parentes v-1.pdf


Y AB 61 Vilket svar är rätt (II) v-1.pdf

Y AB 62 Uttryck med potenser (I) v-1.pdf

Y AB 63 Uttryck med potenser (II) v-1.pdf


Y AB 64 Ekvationer - Huvudräkning v-1.pdf

Y AB 65 Ekvationer - Balansmetoden v-1.pdf

Y AB 66 Ekvationer - Askar och stickor v-1.pdf

Y AB 67 Obekanta i båda leden v-1.pdf


Y AB 68 Ekvationer med parenteser v-1.pdf


Y AB 69 Teckna ekvationer (I) v-1.pdf

Y AB 70 Teckna ekvationer (II) v-1.pdf


Y AB 71 Vi repeterar 07 v-1.pdf

Y AB 72 Vi repeterar 08 v-1.pdf
Sannolikhet och statistik


Y AB 73 Hur stor är sannolikheten v-1.pdf

Y AB 74 Hur många får du v-1.pdf


Y AB 75 Träddiagram v-1.pdf

Y AB 76 Beroende och oberoende händelser v-1.pdf


Y AB 77 Antal kombinationer v-2.pdf


Y AB 78 Lägesmått ur ett diagram v-1.pdf

Y AB 79 Lägesmått ur en tabell v-1.pdf

Y AB 80 Förändring med tiden v-1.pdf

Y AB 81 Rita händelser i diagram v-1.pdf


Y AB 82 Vi repeterar 09 v-1.pdf

Y AB 83 Vi repeterar 10 v-1.pdfÖvrigt


Y AB 01-83 med facit i slutet v-4.pdf

Y AB 01-83 Facit v-4.pdf


1


1.11.2
1.31.4


1.5


1.61.7Bl.uppg.

2


2.1


2.22.3
2.42.5Bl. uppg.

3


3.1
3.2
3.3
3.43.53.6Bl. uppg.

4


4.14.24.3


4.4
4.5


Bl. uppg.

5


5.15.25.35.45.5


Taluppfattning och tals användning


Z AB 01 Egyptiska talsystemet v-1.pdf

Z AB 02 Mayafolkets talsystemet v-2.pdf

Z AB 03 Olika slags tal v-1.pdf

Z AB 04 Räkna med tal i decimalform v-1.pdf

Z AB 05 Numeriska uttryck v-1.pdf

Z AB 06 Grundpotensform v-1.pdf


Z AB 07 Förkortning och förlängning v-1.pdf

Z AB 08 Räkna med bråk (I) v-2.pdf

Z AB 09 Räkna med bråk (II) v-1.pdf


Z AB 10 Negativa tal v-1.pdf

Z AB 11 Räkna med negativa tal v-1.pdf


Z AB 12 Potenser v-1.pdf


Z AB 13 Potenser med negativ exponent v-2.pdf


Z AB 14 Räkna med grundprotensform (I) v-1.pdf

Z AB 15 Räkna med grundprotensform (II) v-1.pdf


Z AB 16 Kvadrat och kvadratrot v-3.pdf

Z AB 17 Kvadratrötter och miniräknaren v-2.pdf


Z AB 18 Vi repeterar 01 v-2.pdf

Z AB 19 Vi repeterar 02 v-2.pdfSamband och förändring


Z AB 20 Bråk-, decimal- och procentform v-1.pdf

Z AB 21 Andelen - Delen - Det hela v-2.pdf

Z AB 22 Procent och procentenheter v-1.pdf

Z AB 23 Mer om procent v-1.pdf

Z AB 24 Räkna med procent v-1.pdf


Z AB 25 Förändringsfaktor v-1.pdf

Z AB 26 Upprepade förändringar v-1.pdf


Z AB 27 Koordinatsystemet v-1.pdf

Z AB 28 Vad är en funktion v-1.pdf

Z AB 29 Rita en graf v-1.pdf


Z AB 30 Vilken är funktionen (I) v-1.pdf

Z AB 31 Vilken är funktionen (II) v-1.pdf


Z AB 32 Mer om funktioner (I) v-2.pdf

Z AB 33 Mer om funktioner (II) v-1.pdf


Z AB 34 Vi repeterar 03 v-1.pdf

Z AB 35 Vi repeterar 04 v-1.pdfAlgebra


Z AB 36 Algebraiska uttryck v-1.pdf

Z AB 37 Teckna uttryck v-2.pdf

Z AB 38 Din ålder och din familj v-1.pdf


Z AB 39 Vilken förenkling är rätt v-1.pdf

Z AB 40 Förenkling av uttryck v-1.pdf

Z AB 41 Teckna uttryck och förenkla v-1.pdf


Z AB 42 Ekvationer (I) v-1.pdf

Z AB 43 Ekvationer (II) v-2.pdf

Z AB 44 Ekvationer (III) v-1.pdf


Z AB 45 Teckna uttryck med procent v-1.pdf

Z AB 46 Teckna ekvationer med procent v-1.pdf


Z AB 47 Proportion v-1.pdf

Z AB 48 Teckna ekvationer v-1.pdf


Z AB 49 Grafisk metod.pdf

Z AB 50 Ersättningsmetoden.pdf


Z AB 51 Vi repeterar 05 v-1.pdf

Z AB 52 Vi repeterar 06 v-1.pdfGeometri


Z AB 53 Spegling och symmetri v-1.pdf

Z AB 54 Symmetri v-2.pdf


Z AB 55 Beräkna skalan v-2.pdf

Z AB 56 Skala v-1.pdf


Z AB 57 Ekvationer med flera nämnare v-1.pdf


Z AB 58 Beräkna längden v-1.pdf

Z AB 59 Är figurerna likformiga v-1.pdf

Z AB 60 Likformighet v-1.pdf


Z AB 61 Pythagoras sats v-1.pdf


Z AB 62 Vi repeterar 07 v-1.pdf

Z AB 63 Vi repeterar 08 v-1.pdf
Med sikte på framtiden


Z AB 64 Träna mer 5.1 (I) v-1.pdf

Z AB 65 Träna mer 5.1 (II) v-1.pdf


Z AB 66 Träna mer 5.2 (I) v-1.pdf

Z AB 67 Träna mer 5.2 (II) v-1.pdf


Z AB 68 Geometriska objekt (I) v-1.pdf

Z AB 69 Geometriska objekt (I) v-1.pdf

Z AB 70 Vinklar v-1.pdf

Z AB 71 Omkrets och area v-1.pdf

Z AB 72 Träna mer 5.3 (I) v-1.pdf

Z AB 73 Träna mer 5.3 (II) v-1.pdf


Z AB 74 Träna mer 5.4 (I) v-1.pdf

Z AB 75 Träna mer 5.4 (II) v-1.pdf


Z AB 76 Träddiagram v-1.pdf

Z AB 77 Tabeller och diagram v-1.pdf

Z AB 78 Träna mer 5.5 (I) v-1.pdf

Z AB 79 Träna mer 5.5 (II) v-1.pdfÖvrigt


Z AB 01-79 med facit i slutet v-6.pdf

Z AB 01-79 Facit v-4.pdf