X Kap 1 Taluppfattning och tals användning

X PP 1 Förmågorna i fokus v-1.pptx

X PP 1.1 Naturliga tal v-1.pptx

X PP 1.2 Numeriska uttryck v-1.pptx

X PP 1.3 Hela tal v-1.pptx

X PP 1.4 Rationella tal v-1.pptx

X PP 1.5 Räkna med bråk v-1.pptx

X PP 1.6 Multiplikation och division v-1.pptx

X PP 1.7 Division med stora och små tal v-1.pptx

X PP 1.8 Avrundning och överslagsräkning v-1.pptx


X Kap 2 Algebra

X PP 2 Förmågorna i fokus v-3.pptx

X PP 2.1 Algebraiska uttryck v-1.pptx

X PP 2.2 Mönster v-1.pptx

X PP 2.3 Förenkling av uttryck v-1.pptx

X PP 2.4 Ekvationer v-1.pptx

X PP 2.5 Problemlösning med ekvationer v-1.pptx

X PP 2.6 Ekvationer med obekanta i båda leden v-1.pptx


X Kap 3 Geometri

X PP 3 Förmågorna i fokus v-1.pptx

X PP 3.1 Prefix och enheter v-3.pptx

X PP 3.2 Längd och skala v-1.pptx

X PP 3.3 Vinklar v-1.pptx

X PP 3.4 Vinkelsumma v-1.pptx

X PP 3.5 Omkrets v-1.pptx

X PP 3.6 Area v-1.pptx


X Kap 4 Samband och förändring

X PP 4 Förmågorna i fokus v-1.pptx

X PP 4.1 Proportionalitet v-1.pptx

X PP 4.2 Tid och rörelse v-1.pptx

X PP 4.3 Sträcka tid och hastighet v-1.pptx

X PP 4.4 Andel i bråkform v-3.pptx

X PP 4.5 Andel i procentform 1 v-1.pptx

X PP 4.6 Andel i procentform 2 v-2.pptx

X PP 4.7 Hur stor är delen v-1.pptx


X Kap 5 Sannolikhet och statistik

X PP 5 Förmågorna i fokus v-3.pptx

X PP 5.1 Sannolikhet v-1.pptx

X PP 5.2 Tabeller och diagram v-1.pptx

X PP 5.3 Relativ frekvens v-1.pptx

X PP 5.4 Lägesmått v-1.pptx

X PP 5.5 Lägesmått från tabeller och diagram v-1.pptx

X PP 5.6 Cirkeldiagram v-1.pptx


Här hittar du Powerpointfiler du kan använda vid genomgång av avsnitten. Om du klickar på kapitelrubriken kan du ladda ner alla filer från ett kapitel på en gång. Om det står tex v-2 efter filnamnet är det en ny version (ver 2) av filen.

Hör gärna av dig om du har några frågor.


/Författarna


info@matematikxyz.com

Powerpoint