Begreppskort

Här under hittar du begreppskort indelade efter kapitel i respektive bok. Klicka på omslagen om du vill ladda ner alla kort till en bok på en gång.


Här hittar du även en instruktion med exempel på hur du ska använda begreppskorten i klassrummet samt begreppskort att skriva ut på ukrainska.


Hör av dig om du har synpunkter på innehållet.


/Författarna

info@matematikxyz.com

PDF

PDF

PDF